Praasniekan yhtenä osana pidettiinn liturgia ja lasketiin kukat Karjalaan jääneiden vainajien muistokivelle.

               

             Isä Timo suoritti liturgian                                                            Kukkalaitteen muistokivelle laskivat Jukka Kuparinen,

                                                                                                              Marja-Leena Kugler ja kappalainen Eveliina Jamnes

             

            Airueina olivat Ahti Ojanen ja Timo koivukangas