Sortavala-säätiö

http://www.sortavala.fi

 

Sortavalan pitäjäseura ry, Jyväskylä

Perustettiin sodan jälkeen Sortavalan maalaiskuntalaisten valtakunnalliseksi toimintajärjestöksi. Suurin osa Sortavalan maalaiskunnan asukkaista sijoitettiin Keski-Suomeen, mistä syystä seuran toiminnan painopiste on edelleenkin Jyväskylässä.
www.sortavalanpitajaseura.fi

 

Joensuun Sortavala-Seura ry

Perustettu 1979. Seuran tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä sekä vaalia ja siirtää karjalaista kulttuuria jälkipolville.
 

Valamo-seura ry

Valtakunnallinen kotiseutuyhdistys, joka on perustettu 1969. Tarkoituksena on olla Valamossa ja sen lähisaarissa asuneiden ja Valamosta kiinnostuneiden keskeisenä yhdyssiteenä. Seura kokoaa, tutkii ja tallentaa Valamoon ja sen historiaan liittyviä kulttuuriarvoja sekä vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon.
www.valamoseura.fi

 

Maanmittauslaitos / Karjalan kartat

Luovutetun alueen aineisto
www.karjalankartat.fi

 

Sortavalan kartta, josta pääsee useaan kohteeseen kaupungilla:
http://heninen.net/sortavala/karta/suomeksi.htm