Lahden Torkkelin Kilta ry

Suomalaisen Viipurin muistojen vaalija ja säilyttäjä

                     Lahden Torkkelin Killan tarkoituksena on:

  • entisen Viipurin, monipuolisen  kulttuurikaupungin muistojen säilyttäminen ja kaupungin tunnetuksi tekeminen 
  • Viipurin historian tutkiminen
  • kotiseututunteen ja karjalaisuuden  ylläpitäminen
  • toimiminen yhdyssiteenä entisten viipurilaisten ja heidän jälkeläistensä kesken