Jäsenyhteisöjen kannustaminen

Karjalan Liitto tukee piirejä ja jäsenseuroja merkittävällä kannustinpaketilla vuonna 2018.

Karjalan Liiton hallitus päätti, että jäsenseurat saavat 10 euroa jokaisesta uudesta jäsenestä, joka on liittynyt 31.10.2018 mennessä jonkin jäsenseuramme jäseneksi.

Kaikista tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä tulleista uusista jäsenistä liitto maksaa 10 euroa, jos seura itse lisää uudet jäsenet liiton jäsenrekisteriin. Tilitys on vuoden lopussa kaikista niistä uusista jäsenistä, joiden jäsenmaksu on maksettu liittoon.

Kymmenen euron tuella per uusi jäsen kannustetaan jäsenhankintaan ja karjalaisen kulttuurin ylläpitämiseen. Jäsenten avulla karjalaisuus elää.

Kannustimen tarkoituksena on:
-    Huolehtia nykyisistä jäsenistä ja hankkia uusia jäseniä
-    Hankkia vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteita ja huolehtia jäsenrekisteritiedoista
-    Olla aktiivinen jäsenviestinnässä
-    Huolehtia jäsenmaksurahoituksesta

Kannusteilla kunnostetaan jäsenrekisteriä, aktivoidaan jäsenseurojen toimintaa, tehostetaan yhteydenpitoa jäseniin sekä turvataan jäsenseurojen taloutta.

Piirien puheenjohtajat ja aluevastaavat huolehtivat kannustinjärjestelmän jalkauttamisesta jäsenseurojen tietoisuuteen sekä neuvovat ja kannustavat toimimaan.
Piirit keräävät tarvittavat raportit, tarkastavat ehtojen täyttymisen ja toimittavat raportit määräaikaan mennessä Karjalan Liitolle maksua varten.
Piireille toimitetaan liiton toimesta tarvittavat raporttipohjat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet tammikuun 2018 aikana.

A.    Jäsenhankinta:

-    Karjalan Liitto hyvittää jäsenseurojen asianmukaisin tiedoin jäsenrekisteriin kirjaamasta uudesta varsinaisesta liiton jäsenestä:
-    10 € / jäsen (31.10.2018 mennessä kirjattu)

-    Ehdot:
1.    Seuralla on jäsenrekisteritunnukset liiton jäsenrekisteriin. Tunnukset voi tilata liiton jäsenpalvelusta:  jasen@karjalanliitto.fi
2.    Jäsenmaksu varsinaisesta jäsenestä on maksettu Karjalan Liittoon.

 
B.    Sähköpostiosoitteet:

-    Karjalan Liitto hyvittää jäsenseurojen itse jäsenrekisteriin lisäämästä uudesta toimivasta sähköpostiosoitteesta:
-    2 € / lisätty uusi osoite
-    Sähköpostiosoitteen ohella myös muut tiedot, kuten nimi, osoite ja matkapuhelinnumero tulee olla kunnossa
-    Samalla mahdollisuus kysyä jäseneltä lupaa antaa yhteystiedot suoramarkkinointia varten
-    Jäsenrekisteritietoja verrataan 3.11.2017 ja 2.11.2018 välillä

C.    Aktiivinen viestintä:

-    Karjalan Liitto hyvittää jäsenseuroille ehdot täyttävästä viestinnästä:
2 € / jäsen

-    Ehdot:
1.    Vähintään 3 kattavaa tiedotetta tai kirjettä jäsenille vuoden 2018 aikana
2.    Vähintään 1 uutinen paikallislehdessä seuran toiminnasta (ei pelkkä tapahtumakutsu)
-    Myös uutinen paikallisradiossa (päivämäärä) huomioidaan
3.    Verkkosivut uudistettu osana liiton sivuja
4.    Sosiaalisen median välineitä käytössä
-    Piiri kerää ja tarkistaa seuroittain, että viestintäkriteerit täyttyvät

D.    Kannustinjärjestelmän mukaisten hyvitysten maksatus edellyttää lisäksi:

-    Seurojen edustajien osallistumista piirin sääntöjen mukaisiin virallisiin kokouksiin, säännöt 9§: jäsenyhteisöt on oikeutettu lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa 100 jäsentä kohti
-    Nimenkirjoittajien ajantasaisuutta yhdistysrekisterissä
-    Jäsenmaksun korotusta vuodelle 2018 tai 2019 (seuran tai/ja piirin osuutta)