Jäsenmaksu

Karjalan Liiton liittokokouksessa 23.8.2020 vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2021-2023:

Vuonna 2021 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2022 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2023 jäsenmaksu on 20 euroa.

Jos olet esimerkiksi pitäjäseuran ja sukuseuran sekä karjalaisseuran jäsen, voit maksaa liiton jäsenmaksun vain yhden seuran kautta ja saat kaikki liiton jäsenedut. 18-vuotiailta ja sitä nuoremmilta ei peritä jäsenmaksua.

Karjalan Liiton sääntöjen 6 § Jäsenmaksu

Liitto perii piiri- ja liittoyhdistysten jäsenseuroilta niiden jäsenmäärän mukaisen vuotuisen jäsenmaksun. Kultakin jäsenseuran jäseneltä jäsenmaksu peritään vain yhden jäsenseuran kautta. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.
Määritettäessä liiton jäsenseurojen jäsenmaksun suuruutta, ei jäsenseuran jäsenmäärään lasketa jäsenseuran niitä henkilöjäseniä, jotka täyttävät jäsenmaksuvuonna 18 vuotta eikä tätä nuorempia jäseniä. Liitto ei peri jäsenmaksua liiton kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä.
Säätiöiden jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.             
Kannatus- ja yhteistoimintajäsenten vuosimaksun vahvistaa liittohallitus.

Jäsenlaskutuksen muutos lähestyy – ole valmiina vuoteen 2021!

Karjalan Liitto siirtyy vuoden 2021 alussa keskitettyyn jäsenlaskutukseen. Tällöin jäsenlaskut lähetetään suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun Karjalan Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Liiton tilille, jonka jälkeen maksetut jäsenseurojen jäsenmaksuosuudet tilitetään seurojen tileille maaliskuussa.

Alla muistilista asioista, jotka jäsenseurojen täytyy tehdä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä, jotta laskutus sujuu ensi vuonna mahdollisimman sulavasti:

  • Huolehtikaa, että seuraltanne löytyy voimassa oleva GDPR:n mukainen rekisteri-/tietosuojaseloste. Mallilomakkeet löytyvät Liiton verkkosivuilta (Jäsenyys -> Infoa jäsenyhteisöille -> Lomakkeet).
  • Huolehtikaa, että seurallanne on käyttäjätunnukset jäsenrekisteriin. Käyttäjätunnukset haetaan täyttämällä liiton verkkosivuilta löytyvä käyttäjäsopimuslomake (Jäsenyys -> Infoa Jäsenyhteisöille -> Lomakkeet) ja lähettämällä se joko sähköpostitse osoitteeseen jasen@karjalanliitto.fi tai kirjeitse liiton toimistoon osoitteeseen Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki. Tämän jälkeen tunnusten hakija saa sähköpostitse tunnukset rekisteriin sekä rekisterin käyttöoppaan.

Tunnuksia tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin, ohjeet toimenpiteisiin löydät sivun alimmasta linkistä:

  • Lisätkää seuranne tilin IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi sekä vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus jäsenrekisteriin seuranne tietoihin. (HUOM! Tällä tarkoitetaan pelkkää seuran jäsenmaksuosuutta, joka ei sisällä liiton eikä piirin jäsenmaksuja. ESIMERKKI: Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan 26 euroa, jostan liiton jäsenmaksu on 20 euroa, piirin jäsenmaksu 1 euron ja seuran jäsenmaksu 5 euroa. Rekisteriin seuran tietoihin merkitään jäsenmaksun osuudeksi 5 euroa.)
  • Muuttakaa niiden jäsenten maksaja rekisterissä, joilla maksajana toimii joku muu kuin jäsen itse (esim. puoliso).
  • Muuttakaa niiden jäsenten jäsenlajit ainais-/kunniajäseniksi, joilta ei veloiteta seuran jäsenmaksua. Jos merkitsette ainais-/kunniajäsenen maksajaksi seuran, lasku liiton ja piirin osuudesta tulee seuralle eikä jäsenelle mene laskua.

  • Pitäkää seuranne jäsenlista rekisterissä ajan tasalla –  lisätkää uudet jäsenet rekisteriin ja ilmoittakaa mahdolliset poistot sähköpostitse osoitteeseen jasen@karjalanliitto.fi.

Kysyttävää? Ota yhteyttä järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida Pöyhöseen, jasen@karjalanliitto.fi tai p. 09 7288 1716.

Alla tietoa jäsenmaksulaskutuksen muutoksesta sekä ohjeita yllä mainittuihin toimenpiteisiin seurojen jäsenrekisterin käyttäjille:

Jäsenmaksulaskutus vuonna 2021

Ohjeita seurojen jäsenrekisterin käyttäjille