Jäsenmaksu

Karjalan Liiton liittokokouksessa 22.4.2017 vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2018-2020:

Vuonna 2018 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2019 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2020 jäsenmaksu on 20 euroa.

Jos olet esimerkiksi pitäjäseuran ja sukuseuran sekä karjalaisseuran  jäsenluettelossa, voit maksaa liiton jäsenmaksun vain yhden seuran kautta, ja saat kaikki liiton jäsenedut. 
18-vuotiailta ja sitä nuoremmilta ei peritä jäsenmaksua.

Karjalan Liiton sääntöjen 6 § Jäsenmaksu

Liitto perii piiri- ja liittoyhdistysten jäsenseuroilta niiden jäsenmäärän mukaisen vuotuisen jäsenmaksun. Kultakin jäsenseuran jäseneltä jäsenmaksu peritään vain yhden jäsenseuran kautta. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.
Määritettäessä liiton jäsenseurojen jäsenmaksun suuruutta, ei jäsenseuran jäsenmäärään lasketa jäsenseuran niitä henkilöjäseniä, jotka täyttävät jäsenmaksuvuonna 18 vuotta eikä tätä nuorempia jäseniä. Liitto ei peri jäsenmaksua liiton kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä.
Säätiöiden jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.             
Kannatus- ja yhteistoimintajäsenten vuosimaksun vahvistaa liiton hallitus.