Jäsenmaksu

Karjalan Liiton liittokokouksessa 22.4.2017 vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2018-2020:

Vuonna 2018 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2019 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2020 jäsenmaksu on 20 euroa.

Jos olet esimerkiksi pitäjäseuran ja sukuseuran sekä karjalaisseuran  jäsenluettelossa, voit maksaa liiton jäsenmaksun vain yhden seuran kautta, ja saat kaikki liiton jäsenedut. 
18-vuotiailta ja sitä nuoremmilta ei peritä jäsenmaksua.

Karjalan Liiton sääntöjen 6 § Jäsenmaksu

Liitto perii piiri- ja liittoyhdistysten jäsenseuroilta niiden jäsenmäärän mukaisen vuotuisen jäsenmaksun. Kultakin jäsenseuran jäseneltä jäsenmaksu peritään vain yhden jäsenseuran kautta. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.
Määritettäessä liiton jäsenseurojen jäsenmaksun suuruutta, ei jäsenseuran jäsenmäärään lasketa jäsenseuran niitä henkilöjäseniä, jotka täyttävät jäsenmaksuvuonna 18 vuotta eikä tätä nuorempia jäseniä. Liitto ei peri jäsenmaksua liiton kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä.
Säätiöiden jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous.             
Kannatus- ja yhteistoimintajäsenten vuosimaksun vahvistaa liiton hallitus.

Jäsenlaskutuksen muutos lähestyy – ole valmiina vuoteen 2021!

Karjalan Liitto siirtyy vuoden 2021 alussa jäsenten suoralaskutukseen. Tällöin jäsenlaskut lähetetään suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun Karjalan Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Liiton tilille, jonka jälkeen maksetut jäsenseurojen jäsenmaksuosuudet tilitetään seurojen tileille maaliskuussa.

Tässä muistilistassa asioista, jotka jäsenseurojen täytyy tehdä hyvissä ajoin tämän vuoden loppuun mennessä, jotta laskutus sujuu ensi vuonna mahdollisimman sulavasti:

· Huolehtikaa, että seuraltanne löytyy voimassa oleva GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Mallilomakkeet löytyvät Liiton verkkosivuilta.

· Huolehtikaa, että seurallanne on käyttäjätunnukset jäsenrekisteriin!

Jos tunnuksia ei vielä ole, hakekaa tunnukset täyttämällä Liiton verkkosivuilta löytyvä käyttäjäsopimuslomake ja lähettäkää se osoitteeseen jasen@karjalanliitto.fi tai kirjeitse Liiton toimistolle. Tunnukset tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

· Lisätkää seuranne IBAN-tilinumero ja BIC-koodi sekä vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus jäsenrekisteriin seuran tietoihin

· Muuttakaa niiden jäsenten maksaja rekisterissä, joilla maksajana toimii joku muu kuin jäsen itse (esim. puoliso tai muu perheenjäsen)

· Pitäkää rekisterin jäsenlista ajan tasalla – päivittäkää mahdolliset osoitteenmuutokset, lisätkää uudet jäsenet ja pyytäkää järjestösihteeriä tekemään mahdolliset poistot

· Kysyttävää? Ota yhteyttä järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida Pöyhöseen, jasen@karjalanliitto.fi tai p. 09 7288 1716.

Karjalan Liiton jäsenmaksujen laskutus uudistuu vuonna 2021

Jäsenlaskutuksen muutos: Ohjeita seurojen jäsenrekisterin käyttäjille