Säkylän Karjalaseura ry

Karjalan Liitto
 

Säkylän Karjalaseuran

VUOSIKOKOUS

pidettiin Heurekalla 18.03.2015 klo 14.00.
Paikalla oli 10 jäsentä.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.
Hallituksen kokoonpano 2015: Kullervo Huppunen, Matti Liukkonen, Ilkka Suutari, Liisa Pelkonen, Jenny Hutri, Leo Saveljeff. Uusina Pirkko Rantalainen ja Maija Setänen.

Jäsenmaksu vuonna 2015 on 20 euroa.


Karjalan vaakuna

Tervetuloa

Säkylän Karjalaseura ry:n kotisivulle

 


SÄKYLÄÄN PÄÄOSIN RÄISÄLÄSTÄ

 

Valtaosa Säkylään muuttaneista karjalaisista on lähtöisin luovutetun alueen Räisälän pitäjästä ja suurin osa vielä Särkisalon kylästä. Räisälä sijaitsi lähellä Käkisalmea sen länsipuolella. Muuttoliikkeen myötä Säkylään on muuttanut karjalaisväestöä monesta muustakin pitäjästä.
Säkylään muuttaneet karjalaiset olivat maanviljelijöitä, kalastajia, kirvesmiehiä ja erilaisten käsityöammattien harjoittajia. Naapurukset olivat tuttuja jo Karjalan ajoilta. Yhdessä talkooapua käyttäen rakennettiin talot ja avioliittoja solmittiin myös paikkakunnalla jo entuudestaan asuvien kanssa.

Karjalaiset tavat tulivat tutuksi Säkylässä. Uusissa karjalaisissa tupakeittiöissä lämmitettiin leivinuuni vähintään kerran viikossa. Piirakoita opittiin syömään myös paikkakunnan asukkaiden keskuudessa. Alkuvuosina haikailtiin Karjalaan paluuta. Elämä alkoi kuitenkin uusissa olosuhteissa. Useissa nuorten solmimissa avioliitoissa kohtasivat karjalaisuus ja satakuntalaisuus.
Tänä päivänä Säkylän Karjalaiset ylläpitävät karjalaista kulttuuriperinnettä sen kaikilla osa-alueilla.  
Naapurikunnissa kuten Eurassa, Harjavallassa, Kiukaisissa, Kokemäellä ja Köyliössä on runsaasti Räisälästä lähteneitä karjalaisia
.


Säkylän Karjalaseura perustettiin 22.7.1945

Köyliön ja Säkylän Karjalaisseurat perustettiin Räisälän siirtoväen keskuuteen

Artikkeli Lalli-lehdessä heinäkuussa 1945

Viime sunnuntaina heinäk. 22. pnä  elettiin Satakunnassa Räisälän seurakuntajuhlien merkeissä. Juhlat pidettiin Säkylän kauniilla hiekkarannalla (nyk. Arena). Jo aamupäivällä alkoivat autot kuljettaa juhlayleisöä lähipitäjistä niin että ennen kenttähartauden alkua oli rannalla useita satoja ihmisiä.
Kenttäjumalanpalvelus alkoi klo 12. Entisen Räisälän kirkon alttaritaulun sanoilla koristettu puhujapaikka antoi kotoisen, kaipaavan tunnelman jumalanpalvelukselle.
Seurasi tunnin väliaika, jolloin yleisöllä oli tilaisuus uintiin ja ruokailuun. Siirtomarttakerhot huolehtivat ravintolasta.
Päiväjuhla alkoi klo 14. Aluksi laulettiin "Jo Karjalan kunnailla lehtii puu". Tervehdyspuheen piti pastori Honkkila, lausuen ilonsa, että seurakunta oli näin runsaslukuisena saapunut pitkienkin matkojen takaa juhlaan ja kuinka tällaisilla juhlilla on siunaava merkityksensä seurakunnan henkisessä elämässä. Räisälän sekakuoro esiintyi opettaja Ilmi Paavilaisen johdolla. Tarkastaja Pekka Kiiski toi juhlaan Karjalan Liiton terveiset, selvitellen laajassa puheessaan tämän hetken karjalaiskysymyksiä ja mainiten kuinka menneet sukupolvet ovat suoriutuneet raskaista koettelemuksista ja kuinka yhteisvoimin nytkin voidaan vaikeudet voittaa. Opettaja Ilmi Paavilainen lausui runon "Karjala kaunis". Emäntä Aino Ohvo puhui esittäen ravintolatoimikunnan kiitokset paikkakuntalaisille, jotka olivat lahjoituksilla auttaneet siirtomarttojen ravintola-asiaa.
Eri seurakunnissa asuvien räisäläisten terveiset toivat seuraavat henkilöt: Eurasta Matti Kopra, Honkilahdelta Herman Haikonen, Raumalta Lahja Kuisma, Kokemäeltä Anna Nousiainen, Köyliöstä Matti Teperi, Kiukaisista Armas Teperi ja Hinnerjoelta M. Paavilainen. Päiväjuhla lopetettiin virrellä "Oi kuningasten Kuningas".
Seurasi taas tunnin kestävä ruokailutauko. Klo 18 alkoi juhlasalissa Köyliön ja Säkylän karjalaisseurojen perustava kokous. Tarkastaja Pekka Kiiski selvitteli aluksi niitä tehtäviä, jotka karjalaisseuroilla on karjalaisten henkisten ja myös taloudellisten etujen valvojina.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Ohvo ja kirjuriksi Olli Hynninen. Olli Hynninen luki Karjalan Liiton laatimat karjalaisseurojen säännöt, jotka hyväksyttiin sellaisinaan. Ensin perustettiin Köyliön karjalaisseura, jonka nimeksi tuli Köyliön Karjalaiset.
Välittömästi tämän kokouksen jälkeen alkoi Säkylän Karjalaiset -seuran perustava kokous. Johtokuntaan valittiin Aino Ohvo, Hilda Tuhkonen, Martti Ohvo, Armas Rakkolainen, Väinö Rantalainen, Tauno Hynninen, Ilmari Härkönen, Juho Luukkonen, Kaisu Haikonen, Armas Kaasalainen, Einari Hämäläinen ja Paavo Kuronen. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Kekki ja Tauno Suutari, varalle Tuomas Pokkinen ja Lempi Suutari.

perustajia
Kuva vuodelta 1945. Yli 70 Köyliöön ja Säkylään tullutta räisäläistä on kokoontunut useita siirtolaisperheitä asuttaneen Puolimatkan kartanon pihalle. Tässä tilaisuudessa todettiin tarve perustaa paikkakunnalle karjalaseura. Kun perustamiskokous sitten samana kesänä pidettiin, muodostettiin kumpaankin pitäjään oma seura. Perustajajäseniä ollut Jenny Kiuru istuu etupenkillä (viides oikealta) Martti ja Aino Ohvon välissä.


Puheenjohtaja

Kullervo Huppunen

Pyhäjärventie 6 A 2

27800 Säkylä

(02) 867 1515, 040 543 1139

kullervo.huppunen@dnainternet.net

 

Varapuheenjohtaja /

rahastonhoitaja

Leo Saveljeff

Kalatuulentie 4

27820 Säkylä

044 344 4233

leo.saveljeff@luukku.com

 

Sihteeri

Matti Liukkonen

Rantatie 241 AS 17

27800 Säkylä

0400 813 464

mattijuhani.liukkonen@gmail.com


 
Poutapilvi web design Oy